Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
11 22 33 44 55 66 77
Carousel Bootstrap by WOWSlider.com v4.8

ຫົວຂໍ້ຂ່າວ:ບົດຂ່າວ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ຈັດເຝີກອົບຮົມວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປີດກອງປະ...

image
ເມື່ອວັນທີ 10 - 11 ສີງຫາ 2017  ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ຈັດເຝີກອົບຮົມວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ  ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດື້ອນທ້າຍປີ ປີ 2017 ຢູ່ທີຫ້ອງການທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫວງນ້ຳທາ ຊັ້ນ 3 ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ແສງໝັ້ນ ແກ້ວເມືອງເໜືອ ເລຂາໜວ່ຍພັກ ຫົວໜ້າທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມມີ ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ, ຫົວໜ້າຫອງການປະສານງານ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າໜວ່ຍ, ... ອ່ານທັງໝົດ >>

ບັນດາຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງ ພາຍໃນທະນາຄານນະໂຍບາຍ

ທະນາຄານ ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image

ທະນາຄານ ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image

ພິທີເປີດ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image
ເລືອກເບິ່ງຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ່ອື່ນໆ ຂອງ ທນບ