Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
11 22 33 44 55 66 77
Carousel Bootstrap by WOWSlider.com v4.8

ຫົວຂໍ້ຂ່າວ:ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາຈັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານສີນເຊື່ອ ຄັ້ງວັນທີ 10-11/05/2018...

image
ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ມີຢ່າງ ແສນໄຊ
      ເມື່ອວັນທີ 10 - 11 ພຶດສະພາ 2018 ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ນະໂຍບາຍໄດ້ຈັດພິທີເຝີກອົບຮົມວຽກງານ ສີນເຊື່ອ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ III ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫວງນ້ຳທາ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ວຽງເງີນ ສົມພົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ມີຄະນະສາຂາ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ທຄອງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສີນເຊື່ອ ສຍ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສີນເຊື່ອ, ຫົວໜ້າໜວ່ຍ ບໍລິການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການສີນເຊື່ອ ລວມທັງໝົດ 31 ທ່ານ, ຍີງ 2 ທ່ານ.
... ອ່ານທັງໝົດ >>

ບັນດາຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງ ພາຍໃນທະນາຄານນະໂຍບາຍ

ການຝຶກອົ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image

ທນບ ສາຂາ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image

ຄະນະທີມງ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image
ເລືອກເບິ່ງຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ່ອື່ນໆ ຂອງ ທນບ

ແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແຈ້ງການຕ່າງໆ ວັນທີ
1 program Check Bank2009 ດັດ​ແກ້​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ 2.1-2.2 2017-04-03 11:09:02
2 ໂປຣແກຣມຈັດຊັ້ນໜີ້ໃຫມ່ 2017-03-25 13:37:24
3 ແຈ້ງການໃຫ້ລາຍງານການນໍາໃຊ້Antivirusແລະຄຸ້ມຄອງໃນປີ2017 2017-02-21 13:40:22
4 ແຈ້ງການດ່ວນປັບປຸງຂໍ້ມູນCIB 2016-12-12 13:59:14
5 ແຈ້ງການເປີດນໍາໃຊ້ Server CIB Online ຄືນເປັນປົກກະຕິ 2016-11-11 14:54:50
6 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ສິນເຊື່ອແລະຄ່າບໍລິການໂອນເງິນ ຂອງ ທນບ 2016-10-28 12:51:51
7 ແຈ້ງການສົ່ງລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ Core Banking 2016-10-19 15:33:29
8 ແບບຟອມ ລາຍງານການສັງລວມ ບັນຊີ 120 ເປັນ 128,129 2016-10-14 15:09:46
9 ໂປຣແກຣມ ຖານະເງິນກູ້ ສາຂາຫົວພັນ 2016-10-13 09:09:08
10 ແຈ້ງການສົ່ງລາຍຊື່ຝຶກອົບຮົມCoreBanking 18-21/10/2016 2016-10-10 11:21:45