Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
11 22 33 44 55 66 77
Carousel Bootstrap by WOWSlider.com v4.8

ຫົວຂໍ້ຂ່າວ:ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາຈັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານສີນເຊື່ອ ຄັ້ງວັນທີ 10-11/05/2018...

image
ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ມີຢ່າງ ແສນໄຊ
      ເມື່ອວັນທີ 10 - 11 ພຶດສະພາ 2018 ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ນະໂຍບາຍໄດ້ຈັດພິທີເຝີກອົບຮົມວຽກງານ ສີນເຊື່ອ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ III ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫວງນ້ຳທາ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ວຽງເງີນ ສົມພົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ມີຄະນະສາຂາ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ທຄອງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສີນເຊື່ອ ສຍ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສີນເຊື່ອ, ຫົວໜ້າໜວ່ຍ ບໍລິການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການສີນເຊື່ອ ລວມທັງໝົດ 31 ທ່ານ, ຍີງ 2 ທ່ານ.
... ອ່ານທັງໝົດ >>

ບັນດາຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງ ພາຍໃນທະນາຄານນະໂຍບາຍ

ການຝຶກອົ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image

ທນບ ສາຂາ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image

ຄະນະທີມງ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image
ເລືອກເບິ່ງຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ່ອື່ນໆ ຂອງ ທນບ

ແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແຈ້ງການຕ່າງໆ ວັນທີ
1 ແຈ້ງການ ຝືກອົບຮົບວຽກງານ ໄອທີ 2016-03-10 14:03:32
2 ແຈ້ງການ ປັບປຸງການເຊົາສັນຍານ ໂທລະຄົມກ່ອນການໝົດສັນຍາ 2016-03-10 14:02:14
3 ແຈ້ງເຊີນຝຶກອົບຮົມ Corebanking V2 2016-03-10 14:01:21
4 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການນໍາໃຊ້ແລະຄຸ້ມຄອງ ຫ້ອງເຊີເວີ 2016-03-10 13:57:25
5 ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຕິດຕັ້ງສາຍເຊົ່າໂທລະຄົມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ Core banking 2015-06-10 17:09:53
6 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ 2015-06-10 17:09:03
7 ແຈ້ງການ ຫາສາຂາ ເລື່ອງບໍລິສັດ ທີເຄ ລົງຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນເນັດເວີກ 2015-06-10 17:08:13
8 ແຈ້ງການ Anty virus 2015-06-10 16:33:08
9 ແຈ້ງການເປີດເຊີເວີ ນອກໂມງລັດທະການ 2015-06-10 16:32:29
10 ສັນຍາຕິດຕັ້ງອິນເຕີເນັດ ລະບົບ Lease Line 2015-06-10 16:31:48