Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
11 22 33 44 55 66 77
Carousel Bootstrap by WOWSlider.com v4.8

ຫົວຂໍ້ຂ່າວ:ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາຈັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານສີນເຊື່ອ ຄັ້ງວັນທີ 10-11/05/2018...

image
ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ມີຢ່າງ ແສນໄຊ
      ເມື່ອວັນທີ 10 - 11 ພຶດສະພາ 2018 ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ນະໂຍບາຍໄດ້ຈັດພິທີເຝີກອົບຮົມວຽກງານ ສີນເຊື່ອ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ III ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫວງນ້ຳທາ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ວຽງເງີນ ສົມພົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ມີຄະນະສາຂາ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ທຄອງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສີນເຊື່ອ ສຍ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສີນເຊື່ອ, ຫົວໜ້າໜວ່ຍ ບໍລິການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການສີນເຊື່ອ ລວມທັງໝົດ 31 ທ່ານ, ຍີງ 2 ທ່ານ.
... ອ່ານທັງໝົດ >>

ບັນດາຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງ ພາຍໃນທະນາຄານນະໂຍບາຍ

ທນບ ສາຂາ ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image

ທນບ ສາຂາ ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image

ທນບ ສາຂາ....... ອ່ານຕໍ່ >>

image
ເລືອກເບິ່ງຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ່ອື່ນໆ ຂອງ ທນບ

ແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແຈ້ງການຕ່າງໆ ວັນທີ
1 ໂປຣແກຣມ TR-Interest 2018-03-14 09:55:37
2 ເຄື່ອງມືຊ່ວຍໂອນເລກບັນຊີ2388500 v4.0 2018-03-01 16:21:50
3 ຄູ່ມື program TR-Interest V2.0 2018-03-01 10:38:27
4 program ໂອນທຸລະກຳ ໂອນລ້າງດອກເບ້ຍ ໂອໂຕ ຈາກ Core ຫາ Bank2009 2018-02-28 15:56:50
5 ຕາຕະລາງຈັບຄູ່ ເດືອນ 12 ຜົ້ງສາລີ 2018-02-01 09:15:32
6 ເອກເຊວ ຈັບຄູ່ 2388 ຜົ້ງສາລີ 2018-01-30 21:37:38
7 ແຈ້ງການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປິດບັນຊີປະຈໍາເດືອນລະຫວ່າງBank2009ແລະCoreBankingທົ່ວລະບົບ 2018-01-30 11:07:15
8 ຈັດຊັັ້ນຫນີ້ເດືອນຫນຶ່ງສຳນັກງານໃຫຍ່ 2018-01-29 13:29:25
9 ຄໍາແນະນໍາ(ເພີ່ມ2)ການຈັດຕັງປະຕິບັດການລົງບັນຊີຄູ່ຂະໜານລະຫວ່າງBank2009ແລະCoreBanking 2018-01-23 15:44:35
10 ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັງປະຕິບັດການລົງບັນຊີຄູ່ຂະໜານລະຫວ່າງBank2009ແລະCoreBanking 2018-01-22 09:37:55
1 2 3 4 5 6 7 Next