Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
     
  ພາລະບົດບາດ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ  
 

          ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ມີພາລະບົດບາດ ປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງພັກລັດ, ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ດຳເນີນງານໂດຍບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃຫ້ສິນເຊື່ອຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນໃນເມືອງທຸກຍາກ ແລະ ຕາມແນວທາງ ນະໂຍບາຍພັກລັດ ກຳນົດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ແຫລ່ງທຶນນະໂຍບາຍ ເພື່ອແນໃສ່ຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ ທຳມະຊາດໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໃນຂົງເຂດກະຊິກຳປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ, ຫັດຖະກຳແລະການບໍລິການ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ວຍການໃຫ້ກູ້ຢືມດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍ.

1. ຈຸດປະສົງ​ການ​ໃຫ້​ສິນ​ເຊືອຂອງ ທນບ
          ຈຸດປະສົງ ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ກູ້​ຢືມ​ແກ່​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ການ​ຜະລິດ ໃນ​ເມືອງ​ທຸກ​ຍາກ​ ແລະ​ ຢູ່​ຂົງ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫລີກ ຫຼື ບັນດາ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ ທີ່​ເປັນ​ບູລິ​ມາ​ສິດ ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ເພື່ອ​ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ ​​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ແລະ ​ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ ​ການ​ຜະລິດ​ ເປັນ​ສິນຄ້າ​ ປະກອບສ່ວນ​ ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ລາ​ຍ​ໄດ້​ ໃຫ້​​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ມີ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ທີ່​ດີ.
2. ເປົ້າໝາຍການ​ໃຫ້​ສິນ​ເຊືອຂອງ ທນບ
          ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ ເມືອງ​ທຸກ​ຍາກ ​ໄດ້​ມີ​ທຶນຮອນ​ ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ ​ປັບປຸງ​ປ່ຽນ​ແປງ ​ວິທີ​ການ​ຜະລິດ​​ ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ ເຕັກນິກ ​ວິຊາ​ການ​ໃໝ່,​ ເຄື່ອງມື​ທັນ​ສະ​ໄໝ ການ​ໃຫ້​ສິນ​ເຊືອ ຕ້ອງ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ​ ໂດຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ໂຄງການ​ເຊັ່ນ:

ໂຄງການ ປູກຝັງ
​ໂຄງການ​ ລ້ຽງສັດ
​ໂຄງການ​ ຫັດຖະກຳ
​ໂຄງການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະສິກຳ(ອຸດ​ສາ​ຫະກຳ​ນ້ອຍ)
ໂຄງການ​ບໍລິການ(ຕິ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຜະລິດ​ຂອລຊາວ​ກະສິກອນ)

          ທະນາຄານ​ ນະ​ໂຍບາຍ ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ກູ້​ໂດຍ​ກົງ ໃຫ້​ແກ່​ຄອບຄົວ​ ປະຊາຊົນ​ ຜູ້​ທີ່​ຂຶ້ນບັນຊີ ​ລາຍ​ຊື່​ ເປັນ​ຄອບຄົວ​ທຸກ​ຍາກ ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ເປົ້າໝາຍ ,​ ແນ່​ໃສ​ຍົກ​ລະດັບ​ ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໃຫ້​ດີ​ຂື້ນ ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ ໄປ​ເຖິ່ງຂັ້ນ ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ໃຫ້​ໄດ້​ໂດຍ​ພື້ນຖານ.
          ນອກ​ນີ້ ທນບ ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ສິນ​ເຊື່ອ ​ແກ່​ປະຊາຊົນ, ບຸກຄົນ​ ຫລື ​ວິສາ​ຫະກິດ ​ທີ່​ຫລຸດພົ້ນ ຈາກ​ຄອບຄົວ​ທຸກ​ຍາກ​ແລ້​ວ ມີ​ຈຸດປະສົງ​ ເຂົ້າ​ໄປ​ທຳ​ການ​ຜະລິດ​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ​ສ້າງ​ອາຊີບ , ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ​ໃນ​ເຂດ ໃນເມືອງ​ ທີ່​ລັດຖະບານ ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້.