× ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
image

ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທາ ແສນຄຳ
      
      ໃນຕອນບ່າຍ  ເວລາ: 13 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວັນ 26 ມີນາ  2019 , ທີ່   ຫ້ອງປະຊຸມ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງໄຊຍະບູລີ (ຊັ້ນ2) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງແຜນສິນເຊື່ອ  ປະຈໍາປີ 2019 ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການ  ຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງໄຊຍະບູລີຂື້ນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄຳພັນເພັງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງ, ທ່ານ ບຸນລ້ອມ ພົງຈະເລີນ ຮອງຫົວໜ້າ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທີ່ແຂຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ສີສຸພັຍ ໂພໄຊສີ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ຮອງເຈົ້າເມືອງປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນເມືອງ, ທ່ານ ຄໍາພັນ ແສນຄໍາ  ຫົວໜ້າທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງພະບາງ, ບັນດາທ່ານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຫົວໜ້າຂະ ແໜງສິນເຊື່ອ ແລະ ຫົວໜ້າໜວ່ຍບໍລິການ 4 ໜວ່ຍ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
      ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄໍາພັນ ແສນຄໍາ ຫົວໜ້າທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິນເຊື່ອ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຈຳ  ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2019 ພ້ອມທັງຜ່ານແຜນສິນເຊື່ອປະຈຳປີ 2019 ແຫຼ່ງທືນທັງໝົດ 1.995.000.000ກີບ ເປັນແຫຼ່ງທືນສິນເຊື່ອ 3 ສ້າງ 475.000.000ກີບ, ແຫຼ່ງທືນສິນເຊື່ອເມືອງເປົ້າໝາຍ 1.520.000.000ກີບ, ຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາຄິດຄໍເຫັນຂອງບັນດາທ່ານບັນດາທ່ານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາແຜນສິນເຊື່ອ ປະຈໍາປີ 2019 ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ບ້ານສາມສ້າງ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ.
      ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄຳພັນເພັງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຍັງໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກບາງບັນຫາດັ່ງນີ້:
1. ທະນາຄານນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ລະບຽບນະໂຍບາຍໃຫ້ຫຼາຍ, ທົ່ວເຖີງເປົ້າໝາຍທີມີແຜນຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ເຂົ້າໃຈລະບຽບຢ່ງເລິກເຊິ່ງ.
2. ເອົາໃຈໃສ່ຂອດການປະສານສົມທົບ ຄະນະກໍາມະການແຕ່ລະຂັ້ນ ນັບແຕ່ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ຈົນຮອດຂັ້ນບ້ານ ມີລະບອບການສ່ອງແສງລາຍງານ ຂໍ້ມູນໃຫ້ມັນຈອດກັນ ລະຫວ່າງ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນ ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ.
3. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ຕ້ອງມີມາດຕະການແກ້ໄຂ ຢ່າງເໝາະສົມ.
    - ຕໍ່ກັບໜີ້ສິນລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ໜີ້ສິນລາຍຍ່ອຍ, ລາຍກຸ່ມກຸ່ມ ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ກວດກາຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ ແຍກໃຫ້ຮູ້ສາຍເຫດຕາມແຕ່ກໍລະນີ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂ.
4. ເພີ່ມທະວີພາລະບົດບາດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄະນະກໍາມະການຂັ້ນແຕ່ລະຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະຂັ້ນແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ, ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ບ່ອນໃດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ມີຄວາມຈໍາເປັນໃຫ້ທິມງານຄະນະກໍາມະການລົງຊ່ວຍ.
5. ບັນດາເມືອງຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະໄກ່ເກ່ຍໜີ້ສິນຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍຂັ້ນເມືອງ ແລະ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ນອນໃນຄະນະດັ່ງກ່າວ.
6. ແຜນການປ່ອຍໃນຕໍ່ໜ້າ ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຕ້ອງຕິດພັນກັບແຂວງ, ເມືອງແຕ່ຫົວທີໂລດ, ມີການຈັດຕັ້ງປະເມີນໄປຕາມນະໂຍບາຍໂຕໃໝ່, ພິເສດຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີຕົວແບບໃນການຜະລິດ
7. ສໍາລັບແຜນສິນເຊື່ອລາຍບຸກຄົນ ແມ່ນຢາກໃຫ້ສະລໍໄວ້ກ່ອນ ເນື່ອງຈາກວ່າຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອທີ່ປ່ອຍຜ່ານມາ ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່າ, ເກີດເປັນໜີ້ເສຍ ແລະ ອີງໃສ່ລະບຽບການໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານແມ່ນເນັ້ນຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ ທັງຮັບປະກັນການເກັບຄືນຕົ້ນທືນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ໄດ້ 100%.
8. ສ່ວນດ້ານຕະຫຼາດ ແມ່ນມອບໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມມີຄວາມແຂງແຮງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. 
9. ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາແຜນສິນເຊື່ອ ປີ 2019 ຈໍານວນ 1.995.000.000ກີບ ເປັນແຫຼ່ງທືນສິນເຊື່ອ 3 ສ້າງ ຈໍານວນ 1 ເມືອງ, 3 ບ້ານ, 19 ຄອບຄົວ ວົງເງີນ 475.000.000ກີບ, ແຫຼ່ງທືນສິນເຊື່ອເມືອງເປົ້າໝາຍ ຈໍານວນ 2 ເມືອງ, 10 ບ້ານ, 82 ຄອບຄົວ, ວົງເງີນ 1.520.000.000ກີບ.
      ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາ 1 ຕອນ ແລະ ໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ໃນວັນດຽວກັນ.