× ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ຮັບຟັງການໂອລົມລາຍງານ ສະພາບການລົງເຮັດວຽກ ຂອງທ່ານ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ວ່າການຫົວໜ້າ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ປະຈຳພາກເໝຶອ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ.
image

ພາບຂ່າວໂດຍ  ຊົງລີ ຢາລື້ໄຊ

          ວັນຈັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2019 ເວລາ 8: ໂມງ 00 ນາທີ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຊັ້ນ III ຫ້ອງການ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາຫົວພັນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບຟັງການໂອ້ລົມໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກວດກາ ທຫລ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງທ່ານ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ວ່າການຫົວໜ້າ ທະນານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ປະຈຳພາກເໜືອ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 379/ທຫລ.ຊຂ, ລົງວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2019 ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງມີ ທ່ານ ຄຳພັດ ແກ້ວວິໄລ ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ ຮອງຫົວໜ້າ ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານລົງກວດກາປະຈຳປີ 2018, ມີບັນດາຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານວິຊາການ ພາຍໃນຫ້ອງການສາຂາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ, ຍິງ 09 ທ່ານ.

ທ່ານ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ວ່າການຫົວໜ້າ ທຫລ ປະຈຳພາກເໜືອ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ໃຫ້ການລາຍງານ ແລະ ກ່າວຕໍ່ທີປະຊຸມວ່າ ກ່ຽວກັບສະພາບໄລຍະການລົງກວດກາປະຈຳປີ 2018 ຄັ້ງນີ້ ໃຊ້ເວລາປະມານ 02 ອາທິດ ແລະ ຈຸກປະສົງລົງກວດກາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເໜັ້ນໜັກໃສ່ສະເພາະວຽກງານສິນເຊື່ອເປັນຫລັກ ແລະ ທ່ານ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ພະລະບົດບາດຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ກັບບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນໆ ທີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ທນບ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມແຜນນະໂຍບາຍຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸນຂອງລັດຖະບານ  ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນມີຄວາມທຸກຍາກທຸລະກັນດານ, ໃນນັ້ນທ່ານເລົ່າເຖິງບາງຈຸດພະວະເສດຖະກິດໂດຍລວມບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງພໍ, ບັນດາຂະແໜງການ-ການເງິນ, ບັນດາທະນາຄານ ໂດຍລວມມີບັນຫາທັງໝົດ, ສະແດງອອກມີຫຼາຍທະນາຄານ ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດນຳເງິນກູ້ມາຊຳລະຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄດ້, ໜີ້ NPLຢູ່ບັນດາທະນາຄານອື່ນໆ ມີພະວະເພີ້ມຂື້ນສູງ, ເຫັນຫຼາຍໆແຂວງມີໜີ້ສິນເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍໆຕື້, ຜ່ານມາທະນາຄານ ນະໂຍບາຍເຫັນວ່າມີໜີ້NPL ພູ້ງຂື້ນສູງສົນຄວນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃຫ້ ທນບ ພວກເຮົາບໍ່ວ່າຢູ່ສາຂາໃດ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການໃດ ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຮັດວຽກຊ່ວຍກັນໃນການແກ້ໄຂ ເພື່ອພະວະການເງິນ ທນບ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂປະປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາໜີ້ເພີ້ມຂື້ນ ແລະ ເກັບກູ້ຄືນບໍ່ໄດ້ ຈະພາໃຫ້ພະວະທືນ ທນບ ພວກເຮົາໜ້ອຍລົງ. ຕໍ່ກັບບັນຫາການລາຍງານພະວະຂ້າງເທີງ ທ່ານ ຍັງໃຫ້ຄຳຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ຄື: 

- ຜ່ານມາບັນດາໜ້າວຽກຂອງ ທນບ ກັບຄວາມລຳບາດຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ໄປໃນທຸກຂົງເຂດທຸລະກັນດານ ເຫັນວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງສູ້ຊົນ.

- ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການວິເຄາະ, ວິໄຈຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ ຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.

- ເອົາໃຈໃສ່ເກັບກູ້ໜີ້ສິນຕ່າງໆ ຜ່ານມາບາງສາຂາເຮັດໄດ້ດີ ແຕ່ບາງສາຂາຍັງເຫັນປ່ອຍເງິນກູ້ບໍ່ຖຶກເປົ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະລູກຄ້າບາງລາຍ ທີ່ເປັນເງິນຈຳນວນຫລາຍຍັງນອນຢູ່ໃນຕົວເມືອງທີ່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນເຂດທຸກຍາກ.

- ຫຼິກລຽງທີ່ສຸດ ບໍ່ໃຫ້ພະນັກງານ ທນບ ມີສ່ວນຮ່ວມສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບນັກທຸລະກິດ ໃນການຂື້ນແຜນບົດໂຄງການ.

- ເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາພະນັກງານ ເພື່ອຄຸນນະພາບ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

- ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານ ທນບ ທົ່ວລະບົບມີຈັນຍະບັນ, ສິນທຳປະຕິວັດ ຂະຫຍາຍຄຸນທາດການເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ຫຼິກລຽງບັນຫາແນວຄິດຍັດຍອກຟອກເງິນຄຳ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ຖໍ້ຕ່າງໆ, ປະຈຸບັນເຖິງ ທນບ ພວກເຮົາຈະມີໜີ້ NPLສູງເພີ່ນຂື້ນ ແຕ່ຕົວເລກຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດວົງເລບຢູ່.

- ຍົກສູງຄຸນນະພາບດ້ານການເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ, ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ.  ເຊີ່ງການຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ກໍ່ໄດ້ຈົບລົງ ໃນເວລາ 09 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວັນດຽວກັນ ແລະ ທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ຄຳອວຍພອນ ມາຍັງຄະນະຊີ້ນຳສາຂາ ພ້ອມດ້ວຍອ້າຍນ້ອງພະນັກງານທຸກທ່ານ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂ່ງແຮງ ພ້ອມກັນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທຸກປະການ.