Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
 
ລຳດັບ   ຫົວຂໍ້ ອັບເດດຫຼ້າສຸດເມື່ອ
1ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຂໍ້ແຂງຂັນ 4ບຸກ ປະຈໍາປີ 2018 ຄັ້ງທີIII ຮອບທີII ແລະກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີII ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ 2018-12-10 15:17:21
2ທ່ານ ວຸດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ໂອ້ລົມພະນັກງານ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາ. 2018-11-20 12:05:18
3ປະກາດການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາຫົວພັນ 2018-11-07 09:23:56
4ການເຂົ້າຮ່ວມງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ປະຈຳພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 2018-10-02 16:22:57
5ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານ 6ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6ເດືອນທ້າຍປີ 2018 2018-08-29 11:13:42
6ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງທີ I 2018-08-27 14:25:48
7ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມ ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ - ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານ 3 ທະນາຄານ ປະຈໍາປີ 2017 2018-08-16 16:06:03
8ການຝຶກອົບຮົບເຕັກນິກປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ/ຫນີບກີບຂື້ນທະບຽນງົວ ຈຸດສຸມບຸນຖີ່ນ(ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິ່ນ) ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ 2018-07-02 10:04:44
9ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ແສງຈັນ ແກ້ວສ່ອງແສງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ 2018-06-25 09:34:20
10ບັ້ນຝຶກອົບຮົມວຽກງານສິນເຊື່ອ ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ຄັ້ງວັນທີ 14-15 ພຶດສະພາ 2018 2018-06-25 09:32:34
11ກອງປະຊຸມຮັບຮອງໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍີງ ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາເປັນໜວ່ຍ 3ດີ ຄັ້ງວັນທີ 08/06/2018 ຮອບທີIII 2018-06-11 10:55:35
12ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຜົ້ງສາລີ ອອກແຮງງານປູກຕົ້ນໄມ້ສາມັກຄີ 2018-06-07 10:15:48
13ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມວຽກງານສິນເຊື່ອ ປະຈໍາປີ2018 2018-06-01 08:59:28
14ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ທຶນລະດູແລ້ງໃນຂົງເຂດເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດສຸມ ເມືອງໄຊ ປີ2018 2018-06-01 08:57:11
15ທ່ານ ວ່າການຫົວໜ້າສາຂາໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທນບ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີI 2018,ກອງປະຊຸມກວດກາ ທຫລ ປະຈໍາປີ2017,ກອງປະຊຸມວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ2017 ແລະບັນດາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ 2018-06-01 08:47:42
16ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານສິນເຊື່ອ ສາຂາ ຜົ້ງສາລີ 2018-05-15 15:51:57
17ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ເປົ້າໝາຍປູກສາລີທຶນ 68 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ 64 ຈຸດສຸມປີ 2018 2018-04-20 10:03:01
18ຄະນະທີມງານ ທນບ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວມອບໃບຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍເຂດ, ບ້ານ ທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການເຮັດວຽກງານນໍາ ພະນັກງານ ທນບ ປະຈໍາປີ 2017 2018-04-11 10:04:37
19ທນບ ສາຂາ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສິນເຊື່ອ 2018-03-14 10:46:56
20ທນບ ສາຂາ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານ ຮອບດ້ານປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2018 2018-03-09 15:34:20
21ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2018 2018-02-27 10:28:26
22ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ສຳເລັດການລົງດຳເນີນຊີວິດການເມືອງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ຂັ້ນໜ່ວຍບໍລິການ 2018-02-16 12:44:02
23ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ແສງຈັນ ແກ້ວສ່ອງແສງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ 2018-02-06 09:56:23
24ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງໂຄງການ ແລະ ແຜນສິນເຊື່ອທຶນລະດູປີປະຈໍາປີ 2018 ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທຶນສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງຂື້ນ 2018-02-01 09:16:00
25ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາແຜນສິນເຊື່ອ ປະຈຳປີ 2018 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 2018-01-17 15:48:22
ໜ້າ : 1 2 3 4 5 6