Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
 
ລຳດັບ   ຫົວຂໍ້ ອັບເດດຫຼ້າສຸດເມື່ອ
1ທນບ ສາຂາ ຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັດພິທີ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາ ແລະ ສິນເຊື່ອ ປະຈຳປີ 2019 2019-06-10 10:45:45
2ກຳມະບານ ທນບ ປະກອບສ່ວນສະໜອງທຶນເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງພັກ 2019-06-03 09:34:39
3ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານ ປະຈຳໄຕມາດ I ແລະວາງທິດທາງແຜນການ ປະຕຳໄຕມາດ II 2019-05-28 08:24:20
4ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີ ປ່ອຍເງິນກູ້ເປົ້າໝາຍ ລ້ຽງງົວ ທຶນປີ 2018 2019-05-22 09:32:32
5ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ຮັບຟັງການໂອລົມລາຍງານ ສະພາບການລົງເຮັດວຽກ ຂອງທ່ານ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ວ່າການຫົວໜ້າ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ປະຈຳພາກເໝຶອ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ. 2019-05-14 09:38:45
6ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2019-03-28 10:39:01
7ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ 2019-03-05 11:29:11
8ຂ່າວ: ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2019 2019-02-07 10:41:57
9ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2019 2019-02-04 13:22:19
10ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດພິທີປະຖະກາຖາວັນສ້າງຕັ້ງ ທນບ ຄົບຮອບ 12 ປີ 2019-02-04 13:18:22
11ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງແຜນສິນເຊື່ອ ປະຈຳປີ 2019 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 2019-01-23 14:36:06
12ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຂໍ້ແຂງຂັນ 4ບຸກ ປະຈໍາປີ 2018 ຄັ້ງທີIII ຮອບທີII ແລະກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີII ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ 2018-12-10 15:17:21
13ທ່ານ ວຸດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ໂອ້ລົມພະນັກງານ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາ. 2018-11-20 12:05:18
14ປະກາດການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາຫົວພັນ 2018-11-07 09:23:56
15ການເຂົ້າຮ່ວມງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ປະຈຳພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 2018-10-02 16:22:57
16ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານ 6ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6ເດືອນທ້າຍປີ 2018 2018-08-29 11:13:42
17ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງທີ I 2018-08-27 14:25:48
18ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມ ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ - ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານ 3 ທະນາຄານ ປະຈໍາປີ 2017 2018-08-16 16:06:03
19ການຝຶກອົບຮົບເຕັກນິກປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ/ຫນີບກີບຂື້ນທະບຽນງົວ ຈຸດສຸມບຸນຖີ່ນ(ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິ່ນ) ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ 2018-07-02 10:04:44
20ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ແສງຈັນ ແກ້ວສ່ອງແສງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ 2018-06-25 09:34:20
21ບັ້ນຝຶກອົບຮົມວຽກງານສິນເຊື່ອ ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ຄັ້ງວັນທີ 14-15 ພຶດສະພາ 2018 2018-06-25 09:32:34
22ກອງປະຊຸມຮັບຮອງໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍີງ ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາເປັນໜວ່ຍ 3ດີ ຄັ້ງວັນທີ 08/06/2018 ຮອບທີIII 2018-06-11 10:55:35
23ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຜົ້ງສາລີ ອອກແຮງງານປູກຕົ້ນໄມ້ສາມັກຄີ 2018-06-07 10:15:48
24ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມວຽກງານສິນເຊື່ອ ປະຈໍາປີ2018 2018-06-01 08:59:28
25ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ທຶນລະດູແລ້ງໃນຂົງເຂດເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດສຸມ ເມືອງໄຊ ປີ2018 2018-06-01 08:57:11
ໜ້າ : 1 2 3 4 5 6