Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
 
ລຳດັບ   ຫົວຂໍ້ ອັບເດດຫຼ້າສຸດເມື່ອ
1ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2019-03-28 10:39:01
2ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ 2019-03-05 11:29:11
3ຂ່າວ: ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2019 2019-02-07 10:41:57
4ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2019 2019-02-04 13:22:19
5ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດພິທີປະຖະກາຖາວັນສ້າງຕັ້ງ ທນບ ຄົບຮອບ 12 ປີ 2019-02-04 13:18:22
6ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງແຜນສິນເຊື່ອ ປະຈຳປີ 2019 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 2019-01-23 14:36:06
7ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຂໍ້ແຂງຂັນ 4ບຸກ ປະຈໍາປີ 2018 ຄັ້ງທີIII ຮອບທີII ແລະກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີII ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ 2018-12-10 15:17:21
8ທ່ານ ວຸດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ໂອ້ລົມພະນັກງານ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາ. 2018-11-20 12:05:18
9ປະກາດການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາຫົວພັນ 2018-11-07 09:23:56
10ການເຂົ້າຮ່ວມງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ປະຈຳພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 2018-10-02 16:22:57
11ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານ 6ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6ເດືອນທ້າຍປີ 2018 2018-08-29 11:13:42
12ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງທີ I 2018-08-27 14:25:48
13ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມ ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ - ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານ 3 ທະນາຄານ ປະຈໍາປີ 2017 2018-08-16 16:06:03
14ການຝຶກອົບຮົບເຕັກນິກປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ/ຫນີບກີບຂື້ນທະບຽນງົວ ຈຸດສຸມບຸນຖີ່ນ(ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິ່ນ) ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ 2018-07-02 10:04:44
15ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ແສງຈັນ ແກ້ວສ່ອງແສງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ 2018-06-25 09:34:20
16ບັ້ນຝຶກອົບຮົມວຽກງານສິນເຊື່ອ ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ຄັ້ງວັນທີ 14-15 ພຶດສະພາ 2018 2018-06-25 09:32:34
17ກອງປະຊຸມຮັບຮອງໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍີງ ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາເປັນໜວ່ຍ 3ດີ ຄັ້ງວັນທີ 08/06/2018 ຮອບທີIII 2018-06-11 10:55:35
18ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຜົ້ງສາລີ ອອກແຮງງານປູກຕົ້ນໄມ້ສາມັກຄີ 2018-06-07 10:15:48
19ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມວຽກງານສິນເຊື່ອ ປະຈໍາປີ2018 2018-06-01 08:59:28
20ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ທຶນລະດູແລ້ງໃນຂົງເຂດເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດສຸມ ເມືອງໄຊ ປີ2018 2018-06-01 08:57:11
21ທ່ານ ວ່າການຫົວໜ້າສາຂາໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທນບ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີI 2018,ກອງປະຊຸມກວດກາ ທຫລ ປະຈໍາປີ2017,ກອງປະຊຸມວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ2017 ແລະບັນດາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ 2018-06-01 08:47:42
22ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານສິນເຊື່ອ ສາຂາ ຜົ້ງສາລີ 2018-05-15 15:51:57
23ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ເປົ້າໝາຍປູກສາລີທຶນ 68 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ 64 ຈຸດສຸມປີ 2018 2018-04-20 10:03:01
24ຄະນະທີມງານ ທນບ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວມອບໃບຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍເຂດ, ບ້ານ ທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການເຮັດວຽກງານນໍາ ພະນັກງານ ທນບ ປະຈໍາປີ 2017 2018-04-11 10:04:37
25ທນບ ສາຂາ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສິນເຊື່ອ 2018-03-14 10:46:56
ໜ້າ : 1 2 3 4 5 6