Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
 
ລຳດັບ   ຫົວຂໍ້ ອັບເດດຫຼ້າສຸດເມື່ອ
1ທນບ ຫນ່ວຍບໍລິການ ເມືອງປາກແບງ ເປີດກອງປະຊຸມ ໄກ່ວເກ່ຍໜີ້ສິນ ຂັ້ນເຂດ 2016-11-21 10:08:32
2ທນບ ສາຂາຫົວພັນໄດ້ເປີດພິທີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ 3 ນິຕິກຳໃໝ່ຂອງ ທນບ. 2016-11-21 09:51:14
3ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊເປີດກອງປະຊຸມ 9 ເດືອນແລະທິດທາງແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 2016-11-11 15:08:30
4ທນບ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງຮຸນ ລົງແກ້ໄຂໜີ້ສິນຂັ້ນເຂດແລະເຜີຍແຜ່ລະບຽບສິນເຊື່ອຄືນໃໝ່ 2016-11-11 15:01:28
5ທນບ ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ລະບຽບສີນເຊື່ອຂອງ ທນບ ແລະ ສະຫຼບວຽກງານຮອບດ້ານ 9ເດືອນ 2016 2016-11-07 16:23:20
6ທນບ ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມປະເມີນໜວ່ຍຊາວໜຸ່ມ 4 ບຸກ ຊປປລ ປະຈຳປີ 2016 2016-11-01 15:31:28
7ແຂ່ງຂັນກິລາສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ທຫລ ຄົບຮອບ 48 ປີ 2016-10-11 13:33:21
8ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາອຸດົມໄຊ ສຳເລັດການລົງດຳເນີນຊີວິດການເມືອງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016 2016-09-01 13:24:53
9ທນບ ຫຼວງນ້ຳທາ ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 2016-08-11 08:50:45
10ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ ຂອງພະນັກງານ 2016-08-05 15:15:30
11ທນບ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6ເດືອຍທ້າຍປີ 2016 2016-08-05 15:07:51
12ທນບ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼູບການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ວາງແຜນທິດທາງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 2016-08-03 08:24:43
13ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ລົງປ່ອຍສິນເຊື່ອ ບ້ານທົດລອງສາມສ້າງ ບ້ານ ເພຍວັດ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ 2016-07-21 14:32:44
14ກອງປະຊຸມການມາຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານນະໂຍບາຍ 2016-05-10 11:49:56
15ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການເຄືອນໄຫວວຽກງານກວດກາປະຈຳປີ 2015 ແລະທິດທາງແຜນການປີ 2016 2016-04-29 10:13:09
16ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫົວພັນ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານ03ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ09ເດືອນທ້າຍປີ2016 2016-04-27 14:36:20
17ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາ ຈັດກອງປະຊຸມ ວຽກງານຈັດຕັ້ງ - ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານຊີ້ນຳ 2016-03-21 11:12:13
18ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽງານ ປະຈຳປີ 2015 ແລະ ຮັບຮອງແຜນການປີ 2016 2016-03-15 09:45:48
19ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ຈັດເຝີກອົບຮົມວຽກງານບັນຊີ ແລະ ສີນເຊື່ອ 2016-03-03 15:05:14
20ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2015 2016-03-03 15:03:28
21ທນບ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ເປີດບັ້ນຝືກອົບຮົມວຽກງານສິນເຊື່ອແລະບັນຊີ 2016-03-03 15:01:49
22ສາຂາຫົວພັນເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມສຳມະນາວຽກງານການຈັດຊັ້ນຫນີ້ 2016-03-03 14:59:17
23ສະຫຼຸບວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫນ່ວຍຊາວຫນຸ່ມ ທນບ ສາຂາຫົວພັນສົກປີ 2015 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ສົກປີ 2016 2016-03-03 14:56:43
24ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາຫົວພັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2015 ແລະ ວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2016 2016-03-03 14:53:59
25ທ່ານ ບຸນໄທ ສຸພັດທອນ ຫົວໜ້າ ສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອອຸດົມໄຊ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໂອ້ລົມ ທນບ ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາ 2016-03-03 14:52:26
ໜ້າ : 1 2 3 4 5 6