Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
 
ລຳດັບ   ຫົວຂໍ້ ອັບເດດຫຼ້າສຸດເມື່ອ
1ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມ ຮັບສະຫຼຸບວຽກງານ ເຄື່ອນໄຫວຮອບດ້ານສົກ 2015 ແລະ ແຜນທິດທາງປີ 2016 2016-03-03 14:44:43
2ທນບ ສາຂາຊຽງຂວາງເປັນກຽດຕ້ອນຮັບທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ຫົວໜ້າ ທຫລ ພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງມາເຮັດວຽກຢ່າງເປັນທາງການ 2015-06-10 15:38:28
3ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2014 ແລະວາງທິດທາງແຜນການ ປີ 2015 2015-06-10 15:37:47
4ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານ 3 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2015 2015-06-10 15:36:59
5ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານສີນເຊື່ອ ປະຈຳປີ 2014 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2015 2015-06-10 15:36:13
6ພິທິພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ໜວ່ຍຊາວໜຸ່ມ ທນບ ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ໜວ່ຍ ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ 2015-06-10 15:35:17
7ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ຈັດພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນການກໍ່ສ້າງໜວ່ຍພັກເຂັ້ມແຂງ - ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2014 ຂອງ 3 ໜວ່ຍທະນາຄານ 2015-06-10 15:33:57
8ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ຈັດພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ ການກໍ່ສ້າງໜວ່ຍພັກເຂັ້ມແຂງ - ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ປະຈຳປີ 2014 ຂອງ 3 ໜວ່ຍທະນາຄານ 2015-06-10 15:31:44
9ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ບ້ານທົດລອງສາມສ້າງ ຂອງ ທນບ ສາຂາຫຼວງພະບາງ 2015-06-10 15:30:44
10ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທນບ ສາຂາຊຽງຂວາງ ລົງມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານນາປັນ ຈຸດສູມຂອງລັດຖະບານນ້ຳສຽມ 2015-06-10 15:29:50
11ທນບ ສາຂາຊຽງຂວາງ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຂອງ ທນບ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ 2015-06-10 15:28:18
12ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2014 2015-06-10 15:27:18
13ພິທີເຝີກອົບຮົມວຽກງານບັນຊີ , ສີນເຊື່ອ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ສາຂາຜົ້ງສາລີ 2015-06-10 15:25:57
14ພິທີເປີດຂະບວນການຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂອງ ທນບ ສາຂາຫຼວງພະບາງ 2015-06-10 15:22:58
15ພິທີຮັບເອົາສະມາຊິກພັກສໍາຮອງເປັນສົມບູນ 2015-06-10 15:19:12
ໜ້າ : 1 2 3 4 5 6