Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
 
ລຳດັບ   ຫົວຂໍ້ ອັບເດດຫຼ້າສຸດເມື່ອ
1ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມວຽກງານສິນເຊື່ອ ປະຈໍາປີ2018 2018-06-01 08:59:28
2ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ທຶນລະດູແລ້ງໃນຂົງເຂດເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດສຸມ ເມືອງໄຊ ປີ2018 2018-06-01 08:57:11
3ທ່ານ ວ່າການຫົວໜ້າສາຂາໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທນບ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີI 2018,ກອງປະຊຸມກວດກາ ທຫລ ປະຈໍາປີ2017,ກອງປະຊຸມວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ2017 ແລະບັນດາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ 2018-06-01 08:47:42
4ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານສິນເຊື່ອ ສາຂາ ຜົ້ງສາລີ 2018-05-15 15:51:57
5ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ເປົ້າໝາຍປູກສາລີທຶນ 68 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ 64 ຈຸດສຸມປີ 2018 2018-04-20 10:03:01
6ຄະນະທີມງານ ທນບ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວມອບໃບຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍເຂດ, ບ້ານ ທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການເຮັດວຽກງານນໍາ ພະນັກງານ ທນບ ປະຈໍາປີ 2017 2018-04-11 10:04:37
7ທນບ ສາຂາ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສິນເຊື່ອ 2018-03-14 10:46:56
8ທນບ ສາຂາ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານ ຮອບດ້ານປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2018 2018-03-09 15:34:20
9ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2018 2018-02-27 10:28:26
10ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ສຳເລັດການລົງດຳເນີນຊີວິດການເມືອງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ຂັ້ນໜ່ວຍບໍລິການ 2018-02-16 12:44:02
11ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ແສງຈັນ ແກ້ວສ່ອງແສງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ 2018-02-06 09:56:23
12ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງໂຄງການ ແລະ ແຜນສິນເຊື່ອທຶນລະດູປີປະຈໍາປີ 2018 ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທຶນສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງຂື້ນ 2018-02-01 09:16:00
13ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາແຜນສິນເຊື່ອ ປະຈຳປີ 2018 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 2018-01-17 15:48:22
14ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຮັບຮອງແຜນສິນເຊື່ອທຶນ ປະຈໍາປີ ໃນຂົງເຂດ ບ້ານ 3 ສ້າງ, ຈຸດສຸມ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍ ປະຈໍາປີ 2018 2018-01-15 12:37:46
15ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ II ກໍາມະບານຮາກຖານ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາອຸດົມໄຊ 2018-01-08 11:29:03
16ຄະນະທີມງານ ທຫລ ແລະ ທນບ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກນໍາປະທານສະພາສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງ ແລະ ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນເມືອງໃນ 7 ເມືອງ 2017-12-27 14:13:03
17ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ລົງຊີ້ແຈງຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປີ 2017 2017-11-21 15:56:51
18ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງໂຄງການ ແລະແຜນງານສິນເຊື່ອທຶນລະດູແລ້ງປະຈໍາປີ 2018 ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທຶນສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງ 2017-11-21 15:53:48
19 ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ບົວເງິນ ພົງສະຫວັດ ຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ 2017-10-18 09:59:57
20ທນບ ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວຽກງານຈັດຕັ້ງ - ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານຊີ້ນຳ 2017-10-18 09:26:26
21ທນບ ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານ 9ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະທິດທາງແຜນການ 6ເດືອນທ້າຍປີ 2017 2017-10-18 09:23:41
22ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງໂຄງການແຜນສິນເຊື່ອລະດູແລ້ງໃນຂົງເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍ ປະຈໍາປີ 2018 2017-10-10 09:04:58
23ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາແຜນງານ, ໂຄງການສິນເຊື່ອປູກພືດລະດູແລ້ງ ປະຈຳປີ 2017 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ. 2017-09-29 09:26:06
24ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມກຳນົດແຜນສິນເຊື່ອສະເພາະເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ຄັ້ງວັນທີ 06 / 09 / 2017 2017-09-11 14:13:37
25ບົດຂ່າວ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ຈັດເຝີກອົບຮົມວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017 2017-08-18 08:48:07
ໜ້າ : 1 2 3 4 5 6