Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
 
ລຳດັບ   ຫົວຂໍ້ ອັບເດດຫຼ້າສຸດເມື່ອ
1ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາອຸດົມໄຊ ເປີດກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ສະຫລຸບວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ແລະທິດທາງແຜນການ ທ້າຍປີ 2017. 2017-08-07 15:49:00
2ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາອຸດົມໄຊ ເປີດກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ 10 ປີ (2007-2017) ກັບ ພະແນກກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ. 2017-08-07 15:45:28
3ພິທີເປີດກອງປະຊຸມດຳເນີນຊີວິດການເມືອງປັບປຸງປົວແປງພັກ. 2017-07-31 11:14:39
4ຂ່າວ: ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫົວພັນ ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ແສງຈັນ ແກ້ວສ່ອງແສງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ. 2017-07-31 10:14:04
5ບົດຂ່າວ ທ່ານ ຄຳອົ້ນ ຈັນສຸລິມາດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂອ້ລົມພະນັກງານ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາ. 2017-07-19 22:01:02
6ບົດຂ່າວໜວ່ຍພັກ ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມດຳເນີນຊີວິດການເມືອງປົວແປງທົ່ວພັກ ປີ 2017 ຄັ້ງວັນທີ 4 – 7 / 07 / 2017 2017-07-19 21:43:28
7ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ຄໍາອົ້ນ ຈັນສຸລິມາດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ 2017-07-19 21:33:54
8ບົດຂ່າວ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາ​ຂາ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບແຫຼ່ງທືນ ແລະ ປ່ອຍເງິນກູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນເມືອງເປົ້າໝາຍ. 2017-07-19 21:15:08
9ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫົວພັນ ບັ້ນດຳເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງທົ່ວພັກ ໃນປີ 2017 ຫນ່ວຍພັກ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫົວພັນ. 2017-06-20 15:11:58
10ພິທີມອບ-ຮັບແຫຼ່ງທືນສິນເຊື່ອປະຈຳປີ 2017 ຂອງໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງໄຊສະຖານ 2017-06-16 09:37:45
11ທນບ ສາຂາຜົ້ງສາລີໄດ້ຈັດພິທີເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ 3ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ແລະທິດທາງແຜນການ 9ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ແລະເຜີຍແຜ່ເອກະສານກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາທົ່ວປະເທດ 2017-06-08 10:23:11
12ການລົງເຄື່ອນໄຫວມອບ-ຮັບແຫຼ່ງທຶນ ປະຈຳປີ 2017 ບ້ານສາມສ້າງ ຂອງທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ 2017-05-26 16:02:24
13ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ ເມືອງໄຊ ໃນເຂດ 68 ເມືອງເປົ້າໝາຍ, ບ້ານສາມສ້າງເປົ້າໝາຍລ້ຽງງົວ, ຄວາຍ, ແບ້, ໝູ ປີ 2017 2017-05-23 14:03:10
14ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ ເມືອງໄຊ ໃນເຂດ 64ຈຸດສຸມ, ບ້ານສາມສ້າງເປົ້າໝາຍປູກສາລີປີ 2017 2017-05-16 10:53:03
15ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາຫົວພັນ ໄດ້ຈັດພິທີກອງປະຊຸມ ເຜີ່ຍແຜ່ເອກະສານ ວຽກ ງານກວດກາທົ່ວແຂວງຫົວພັນ ແລະ ວຽກງານກວດກາຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2016. 2017-05-11 10:41:39
16ທ່ານ ຄຳອົ້ນ ຈັນສຸລິມາດ ໂອ້ລົມພະນັກງານ ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ 2017-05-04 14:41:05
17ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາການສິນເຊື່ອ ທນບ ປະຈໍາປີ 2017 2017-05-02 10:24:02
18ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊຈັດພິທີເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາປະຈໍາປີ 2016 ຂອງ ທຫລ ຄັ້ງວັນທີ 29-30 ມີນາ 2017 ແລະ ທິດຊີ້ນໍາຂອງທ່ານຜູ້ອໍານວຍການ ທນບ ສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນກອງປະຊຸມພາຍໃນ ທນບ ຄັ້ງວັນທີ່ 31 ມີນາ 2017 2017-04-24 11:25:05
19ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານງວດ I ແລະ ທິດທາງແຜນການງວດ II ປີ 2017 2017-04-18 08:45:26
20ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ II ຂອງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງໜ່ວຍ ທນບ 2017-03-28 11:38:28
21ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ທຶນລະດູແລ້ງປະຈໍາປີ2017 ເປົ້າໝາຍປູກສາລີ ທຶນໃນເມືອງເປົ້າໝາຍຄັ້ງທີ II. 2017-03-20 15:49:33
22ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ໄດ້ສຳເລັດພິທີເຝຶກອົບຮົມສຳມະນາວຽກງານບັນຊີ-ບໍລິການ. 2017-03-17 15:32:02
23ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ທນບ ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ 2016 ແລະແຜນການທິດທາງປະຈຳປີ 2017 2017-03-16 10:49:23
24ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນສີນເຊື່ອປີ 2017 2017-03-13 13:29:38
25ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ທຶນລະດູແລ້ງປະຈໍາປີ 2017 ເປົ້າໝາຍປູກສາລີ ທຶນໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ. 2017-03-07 14:07:30
ໜ້າ : 1 2 3 4 5 6