Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
 
ລຳດັບ   ຫົວຂໍ້ ອັບເດດຫຼ້າສຸດເມື່ອ
1ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມປະເມີນຂະບວນແຂ່ງຂັນ 3ດີ ແມ່ຍິງລາວຄັ້ງທີII ຮອບທີII 2017-03-06 13:24:48
2ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ມອບໃບຊົມເຊີຍຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະກອບສ່ວນເກັບກູ້ໜີ້ສິນ ໃຫ້ແກ່ບ້ານສາມສ້າງ ບ້ານນ້ຳແຫງ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ. 2017-02-28 11:24:36
3ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ລົງເຄື່ອນໄຫວມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອັກຄີໄພ ທີ່ບ້ານດອນຄໍາ, ເມືອງຮຸນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 2017-02-28 11:22:39
4ທນບ ສິນເຊື່ອນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ2016 ແລະທິດທາງແຜນການ ປີ2017 2017-02-23 11:29:18
5ທນບ ສາຂາ ອຸດົມໄຊລົງເຄື່ອນໄຫວເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນເມືອງ ແລະເຜີຍແຜ່ລະບຽບສິນເຊື່ອໃໝ່ 3ສະບັບ ຂອງ ທນບ 2017-02-17 09:36:31
6ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງ ສະຫຼຸບວຽກງານສິນເຊື່ອປະຈຳປີ 2016 ແລະທິດທາງແຜນການປີ 2017 2017-02-15 15:22:40
7ໜວ່ຍກຳມະບານ ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2016 ແລະແຜນການທິດທາງ ປີ2017 2017-02-15 15:17:22
8ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານຮອບດ້ານປະຈໍາປີ2016 ແລະທິດທາງແຜນການປີ2017 2017-02-03 09:22:51
9ກອງປະຊຸມການມາຢ້ຽມຢາມໂຄງການພົ້ນເດັ່ນຂອງ ທ່ານ ຫົວໜ້າ ທນບ ສາຂາຫຼວງພະບາງ 2017-02-01 14:55:29
10ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2016 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2017 2017-01-30 15:32:46
11ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ຂັ້ນແຂວງໄຊຍະບູລີ ສະຫຼຸບວຽກງານສິນເຊື່ອ ປະຈຳປີ 2016 ແລະທິດທາງແຜນການປີ 2017 2017-01-26 15:52:19
12ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາແຜນງານ, ໂຄງການ ສິນເຊື່ອປະຈຳສົກປີ 2017 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 2016-12-29 10:54:14
13ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂໜີ້ສິນຂັ້ນເຂດ ຈອມກ່າ - ວຽງຄໍາ ເມືອງໄຊ 2016-12-23 14:42:11
14ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເພື່ອຮອງຮັບໂຄງການແລະແຜນການສິນເຊື່ອປະຈໍາປີ 2017 2016-12-21 12:57:46
15ທນບ ສາຂາຫົວພັນ ເປິດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານສິນເຊື່ອ ປະຈຳປີ 2016 ແລະ ຮັບຮອງແຜນສິນເຊື່ອ ປະຈຳປີ 2017 2016-12-21 11:15:29
16ການລົງຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານ ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ 2016-12-14 11:25:23
17ພິທີເປີດ ທນບ ສາຂານະຄອນຫຼວງ ຫ້ອງການປະສານງານ ແຂວງວຽງຈັນ 2016-12-12 10:11:53
18ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາແຜນສິນເຊື່ອ ໂຄງການສິນເຊື່ອ ປະຈຳປີ 2017 ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 2016-12-12 09:58:09
19ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາແຜນງານໂຄງການສິນເຊື່ອປະຈຳປີ 2017 ຂອງເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 2016-12-12 09:31:16
20ທນບ ສາຂາ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງປະຖາກະຖາ ວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ 2016 2016-12-12 09:19:48
21ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາແຜນສິນເຊື່ອ ປະຈຳສົກປີ 2017 ສະເພາະເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ 2016-11-29 09:51:23
22ພິທີເປີດ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ຫ້ອງການປະສານງານ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 2016-11-22 14:32:38
23ທ່ານ ແສງຈັນ ແກ້ວສ່ອງແສງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ໂອ້ລົມພະນັກງານ ທນບ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ 2016-11-21 13:56:31
24ທນບ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງຫລາ ເປີດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ແລະຮອງຮັບແຜນສິນເຊື່ອປະຈຳປີ 2017 2016-11-21 10:25:12
25ທນບ ສາຂາອຸດົມໄຊໄດ້ເປິດກອງປະຊຸມປ່ອຍເງິນກູ້ເປົ້າໝາຍ ລ້ຽງງົວ,ລ້ຽງໝູ,ປູກສາລີ ທຶນ 68 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ປີ2016 2016-11-21 10:21:08
ໜ້າ : 1 2 3 4 5 6